Line: @weshopchina|02-105-4461
loading_img
loading_img
สั่งสินค้าจากจีน price รับสั่งของจากจีน เถาเป่า เวปสั่งของจากจีน 2019-02-11T16:27:23+07:00
สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน price รับสั่งของจากจีน เถาเป่า เวปสั่งของจากจีน REVISED 01

วิธีการคำนวณโดยละเอียดโปรดเลื่อนลงด้านล่าง

** หมายเหตุ weshopchina ไม่รับนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ทุกประเภท หากมีการนำเข้ามา weshopchina จะไม่มีการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น (ดูรายละเอียดสินค้าที่ต้องห้าม เพิ่มเติม คลิ๊ก)

อัตราค่าขนส่งสินค้าจากจีน

หมายเหตุ บริษัทไม่รับสินค้าผิดกฎหมาย และ ใบอนุญาต อ.ย. ค่าขนส่งขั้นต่ำ 150 บาท

นำเข้าสินค้าจากจีน เถ่าเป่า สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน price รับสั่งของจากจีน เถาเป่า เวปสั่งของจากจีน weshop 1 e1490003332422สั่งสินค้าจากจีน เถ่าเป่า สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน price รับสั่งของจากจีน เถาเป่า เวปสั่งของจากจีน weshop2 2 e1490003391240สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน price รับสั่งของจากจีน เถาเป่า เวปสั่งของจากจีน 32323232 22สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน price รับสั่งของจากจีน เถาเป่า เวปสั่งของจากจีน weshop4 1 e1490003520685

ค่าบริการตีลังไม้ ลูกบาศก์เมตรละ 2,000 บาท ขั้นต่ำ 300 บาท

ตัวอย่าง นำขนาดปริมาตรไปคูณ 2,000  = ค่าตีลังไม้

 ค่าบริการบิลละ 10 บาท

ค่าประกันภัยเฉพาะสินค้าสูญหาย 3% ของค่าขนส่ง

คุ้มครองไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่ง

 • ระดับ Classic ยอดสะสมน้อยกว่า 20,000 บาท

 • ระดับ BRONZE ยอดสะสมมากกว่า 20,000 บาท

 • ระดับ SILVER ยอดสะสมมากกว่า 100,000 บาท

 • ระดับ DIAMOND ยอดสะสมมากกว่า 500,000 บาท

 • ระดับ STAR ยอดสะสมมากกว่า 2,000,000 บาท

นำเข้าสินค้าจากจีน เถาเป่า สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน price รับสั่งของจากจีน เถาเป่า เวปสั่งของจากจีน 997 x 128
สั่งของจากจีน สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน price รับสั่งของจากจีน เถาเป่า เวปสั่งของจากจีน Table Delivery Cost 04 min

สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน price รับสั่งของจากจีน เถาเป่า เวปสั่งของจากจีน Table Delivery Cost 07 1

หมายเหตุ Nim Express

สำหรับลูกค้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส)  ให้มารับตามรายละเอียดนี้

 • ถ้าเป็นสินค้าชิ้นเล็ก สามารถรับที่ปัตตานี ที่อยู่ 36/13 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จังหวัดปัตตานี
  โทรศัพท์ 062-7096293
 • ถ้าเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ สามารถรับได้ที่หาดใหญ่ ที่อยู่ 55 ซ.2 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 90110.1
  โทรศัพท์  088-0228226 , 074-232-778
 • และสงขลา ที่อยู่ 3/58 ถ.กาญจนวณิช(ห้าแยกน้ำกระจาย-สงขลา) ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
  โทรศัพท์ 090-090-5993,0876773405

หากสินค้าของท่านมีคุณสมบัติดังนี้ ท่านต้องไปรอรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าของ Nim express ในจังหวัดนั้นๆ (Nim express จะติดต่อท่านเมื่อสินค้ามาถึงศูนย์กระจายสินค้า) 

 1. สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม
 2. สินค้าที่มีความยาวขนาด 2 เมตร
 3. ปริมาตรเกิน 250,000 ลบ.ซม.
 4. พื้นที่ บริษัทนิ่มงดให้บริการจัดส่ง คลิ๊กเพิ่มเติม
สั่งของจากจีน สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน price รับสั่งของจากจีน เถาเป่า เวปสั่งของจากจีน Table Delivery Cost 19 min

เงื่อนไขการใช้บริการ Kerry express

 1. สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง kerry ต้องห้ามหนักเกิน 20 กิโลกรัม และห้ามขนาดเกิน 0.21 คิว (ต่อชิ้น)
 2. สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้าง+ ยาว+ สูง รวมกันต้องไม่เกิน 180 เซนติเมตร เช่น  กว้าง 80 ซ.ม.+ 60 ซ.ม.+30 ซ.ม. = 170 เซนติเมตร
 3. เนื่องด้วย Kerry express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้ สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย kerry express และ หีบห่อสินค้าด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็น ขนส่งในไทยด้วย Nim express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ
สั่งของจากจีน สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน price รับสั่งของจากจีน เถาเป่า เวปสั่งของจากจีน Table Delivery Cost 05 min
สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน price รับสั่งของจากจีน เถาเป่า เวปสั่งของจากจีน Table Delivery Cost 03 min 600x270
สั่งของจากจีน สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน price รับสั่งของจากจีน เถาเป่า เวปสั่งของจากจีน Table Delivery Cost 21 min

หมายเหตุ

 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้นค่ะ หากมาถึงไทยแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการจัดส่งได้
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 5-7 วัน ทางเรือ 25-35 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว 
 • การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ
 •    หากพบว่าสินค้าอยู่ในโกดังจีน และต้องการแก้ไขวิธีการจัดส่ง ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ทำการแก้ไขให้เท่านั้น

ค่าจัดส่งในประเทศไทย

สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน price รับสั่งของจากจีน เถาเป่า เวปสั่งของจากจีน Table Delivery Cost 07 1

สั่งของจากจีน สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน price รับสั่งของจากจีน เถาเป่า เวปสั่งของจากจีน Table Delivery Cost 04 min

หมายเหตุ Nim Express

สำหรับลูกค้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส)  ให้มารับตามรายละเอียดนี้

 • ถ้าเป็นสินค้าชิ้นเล็ก สามารถรับที่ปัตตานี ที่อยู่ 36/13 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จังหวัดปัตตานี
  โทรศัพท์ 062-7096293
 • ถ้าเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ สามารถรับได้ที่หาดใหญ่ ที่อยู่ 55 ซ.2 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 90110.1
  โทรศัพท์  088-0228226 , 074-232-778
 • และสงขลา ที่อยู่ 3/58 ถ.กาญจนวณิช(ห้าแยกน้ำกระจาย-สงขลา) ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
  โทรศัพท์ 090-090-5993,0876773405

หากสินค้าของท่านมีคุณสมบัติดังนี้ ท่านต้องไปรอรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าของ Nim express ในจังหวัดนั้นๆ (Nim express จะติดต่อท่านเมื่อสินค้ามาถึงศูนย์กระจายสินค้า) 

 1. สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม
 2. สินค้าที่มีความยาวขนาด 2 เมตร
 3. ปริมาตรเกิน 250,000 ลบ.ซม.
 4. พื้นที่ บริษัทนิ่มงดให้บริการจัดส่ง คลิ๊กเพิ่มเติม
สั่งของจากจีน สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน price รับสั่งของจากจีน เถาเป่า เวปสั่งของจากจีน Table Delivery Cost 19 min
สั่งของจากจีน สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน price รับสั่งของจากจีน เถาเป่า เวปสั่งของจากจีน Table Delivery Cost 05 min

เงื่อนไขการใช้บริการ Kerry express

 1. สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง kerry ต้องห้ามหนักเกิน 20 กิโลกรัม และห้ามขนาดเกิน 0.21 คิว (ต่อชิ้น)
 2. สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้าง+ ยาว+ สูง รวมกันต้องไม่เกิน 180 เซนติเมตร เช่น  กว้าง 80 ซ.ม.+ 60 ซ.ม.+30 ซ.ม. = 170 เซนติเมตร
 3. เนื่องด้วย Kerry express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้ สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย kerry express และ หีบห่อสินค้าด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็น ขนส่งในไทยด้วย Nim express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ
สั่งของจากจีน สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน price รับสั่งของจากจีน เถาเป่า เวปสั่งของจากจีน Table Delivery Cost 21 min
สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน price รับสั่งของจากจีน เถาเป่า เวปสั่งของจากจีน Table Delivery Cost 03 min 600x270

หมายเหตุ

 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้นค่ะ หากสินค้าถูกส่งออกจากโกดังจีนแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีจัดส่งได้
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 5-7 วัน ทางเรือ 25-35 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว 
 • การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ
 •    หากพบว่าสินค้าอยู่ในโกดังจีน และต้องการแก้ไขวิธีการจัดส่ง ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ทำการแก้ไขให้เท่านั้น

1

ชำระเงินงวดที่1

สั่งของจากจีน เถาเป่า สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน price รับสั่งของจากจีน เถาเป่า เวปสั่งของจากจีน 1200 x 326

2

ชำระเงินงวดที่2

ค่าขนส่งจีนมาไทย

สั่งสินค้าจากจีน เถาเป่า สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน price รับสั่งของจากจีน เถาเป่า เวปสั่งของจากจีน 1200 x 1005

วิธีคำนวณค่าขนส่ง

หากใช้หน่วยกิโล (กิโล) คำนวณโดย ใช้ น้ำหนัก X อัตราค่าส่งแบบกิโล  = ค่าขนส่งของท่าน

ตัวอย่าง สินค้าน้ำหนัก 10 กิโลกรัม ต้องการส่งทางเรือ  = 10 คูณกับ  59 =  590 บาท

หากใช้ปริมาตร (Q)   คำนวณโดย ใช้ ค่าปริมาตรที่ได้(Q) X อัตรค่าส่งแบบปริมาตร = ค่าขนส่งของท่าน

ตัวอย่าง สินค้าได้ค่าปริมาตร 0.06 ต้องการส่งทางเรืออ = 0.06 คูณกับ 6,400 = 384 บาท

หมายเหตุ

ในการคำนวณค่าขนส่ง จะใช้เกณฑ์  Logistic สากลในการคำนวณว่าจะใช้หน่วยวัดเป็นน้ำหนักหรือปริมาตร โดยหากหน่วยใดอัตราค่าส่งโดยรวมน้อยกว่าจะถูกตัดออกไปใช้หน่วยที่มากกว่าเป็นหลัก

สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน price รับสั่งของจากจีน เถาเป่า เวปสั่งของจากจีน WwShopChina Sticker 21

.

.

ประเภทการขนส่ง
ประเภทสินค้า
ระดับสมาชิก
น้ำหนักสินค้ารวม กิโลกรัม
ปริมาตรสินค้ารวม ลูกบาศก์เมตร

 *เป็นการคำนวณค่าขนส่งจากจีนมาไทยเท่านั้น*

loading_img