Line: @weshopchina|02-105-4461
price รับสั่งของจากจีน เถาเป่า สั่งสินค้าจากจีน เวปสั่งของจากจีน 2017-12-04T10:43:16+07:00

สั่งของจากจีน เวปสั่งของจากจีน สั่งสินค้าจากจีนสั่งของจากจีน เวปสั่งของจากจีน สั่งสินค้าจากจีนสั่งสินค้าจากจีนสั่งของจากจีน เวปสั่งของจากจีน สั่งสินค้าจากจีนสั่งของจากจีน เวปสั่งของจากจีน สั่งสินค้าจากจีน

วิธีการคำนวณโดยละเอียดโปรดเลื่อนลงด้านล่าง

** หมายเหตุ weshopchina ไม่รับนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ทุกประเภท หากมีการนำเข้ามา weshopchina จะไม่มีการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าขนส่งสินค้าจากจีน

หมายเหตุ บริษัทไม่รับสินค้าผิดกฎหมาย และ ใบอนุญาต อ.ย. ค่าขนส่งขั้นต่ำ 150 บาท

นำเข้าสินค้าจากจีน เถ่าเป่าสั่งสินค้าจากจีน เถ่าเป่า

ค่าบริการตีลังไม้ ลูกบาศก์เมตรละ 2,000 บาท ขั้นต่ำ 300 บาท

ตัวอย่าง นำขนาดปริมาตรไปคูณ 2,000  = ค่าตีลังไม้

ค่าประกันภัยเฉพาะสินค้าสูญหาย 3% ของค่าขนส่ง

คุ้มครองไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่ง

 • ระดับ Classic ยอดสะสมน้อยกว่า 20,000 บาท

 • ระดับ BRONZE ยอดสะสมมากกว่า 20,000 บาท

 • ระดับ SILVER ยอดสะสมมากกว่า 100,000 บาท

 • ระดับ DIAMOND ยอดสะสมมากกว่า 500,000 บาท

 • ระดับ STAR ยอดสะสมมากกว่า 2,000,000 บาท

นำเข้าสินค้าจากจีน เถาเป่า

ค่าจัดส่งในประเทศไทย

พรีออเดอร์จากจีน เถาเป่า

หมายเหตุ

 •  มารับสินค้าด้วยตนเองที่โกดังกรุงเทพ ฟรีไม่มีค่ายใช้จ่ายในส่วนนี้

 • จัดส่งโดยรถบริษัท ราคาเหมาเที่ยวละ 599 บาท (เฉพาะในเขตกรุงเทพ) แนะนำสำหรับกรณีต้องการขนจำนวนเยอะ

 • จัดส่งโดยบริษัทเอกชน ตามรางข้างบนนี้

 •  การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้นค่ะ หากมาถึงไทยแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการจัดส่งได้

 • สำหรับลูกค้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส)  ให้มารับที่สาขาของ NIM EXPRESS ตามรายละเอียดนี้

  • ถ้าเป็นสินค้าชิ้นเล็ก สามารถรับที่ปัตตานี ที่อยู่ 36/13 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จังหวัดปัตตานี
   โทรศัพท์ 062-7096293
  • ถ้าเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ สามารถรับได้ที่หาดใหญ่ ที่อยู่ 55 ซ.2 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 90110.1
   โทรศัพท์  088-0228226 , 074-232-778
  • และสงขลา ที่อยู่ 3/58 ถ.กาญจนวณิช(ห้าแยกน้ำกระจาย-สงขลา) ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
   โทรศัพท์ 090-090-5993,0876773405

ค่าจัดส่งในประเทศไทย

พรีออเดอร์จากจีน เถาเป่า

หมายเหตุ

 •  มารับสินค้าด้วยตนเองที่โกดังกรุงเทพ ฟรีไม่มีค่ายใช้จ่ายในส่วนนี้
 • จัดส่งโดยรถบริษัท ราคาเหมาเที่ยวละ 599 บาท (เฉพาะในเขตกรุงเทพ) แนะนำสำหรับกรณีต้องการขนจำนวนเยอะ
 • จัดส่งโดยบริษัทเอกชน ตามรางข้างบนนี้
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้นค่ะ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 • สำหรับลูกค้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส)  ให้มารับที่สาขาของ NIM EXPRESS ตามรายละเอียดนี้
  • ถ้าเป็นสินค้าชิ้นเล็ก สามารถรับที่ปัตตานี ที่อยู่ 36/13 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จังหวัดปัตตานี
   โทรศัพท์ 062-7096293
  • ถ้าเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ สามารถรับได้ที่หาดใหญ่ ที่อยู่ 55 ซ.2 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 90110.1
   โทรศัพท์  088-0228226 , 074-232-778
  • และสงขลา ที่อยู่ 3/58 ถ.กาญจนวณิช(ห้าแยกน้ำกระจาย-สงขลา) ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
   โทรศัพท์ 090-090-5993,0876773405

1

ชำระเงินงวดที่1

สั่งของจากจีน เถาเป่า

2

ชำระเงินงวดที่2

ค่าขนส่งจีนมาไทย

สั่งสินค้าจากจีน เถาเป่า

วิธีคำนวณค่าขนส่ง

หากใช้หน่วยกิโล (กิโล) คำนวณโดย ใช้ น้ำหนัก X อัตราค่าส่งแบบกิโล  = ค่าขนส่งของท่าน

ตัวอย่าง สินค้าน้ำหนัก 10 กิโลกรัม ต้องการส่งทางเรือ  = 10 คูณกับ  59 =  590 บาท

หากใช้ปริมาตร (Q)   คำนวณโดย ใช้ ค่าปริมาตรที่ได้(Q) X อัตรค่าส่งแบบปริมาตร = ค่าขนส่งของท่าน

ตัวอย่าง สินค้าได้ค่าปริมาตร 0.06 ต้องการส่งทางเรืออ = 0.06 คูณกับ 6,400 = 384 บาท

หมายเหตุ

ในการคำนวณค่าขนส่ง จะใช้เกณฑ์  Logistic สากลในการคำนวณว่าจะใช้หน่วยวัดเป็นน้ำหนักหรือปริมาตร โดยหากหน่วยใดอัตราค่าส่งโดยรวมน้อยกว่าจะถูกตัดออกไปใช้หน่วยที่มากกว่าเป็นหลัก

.

.

ประเภทการขนส่ง
ประเภทสินค้า
น้ำหนักสินค้ารวม กิโลกรัม
ปริมาตรสินค้ารวม ลูกบาศก์เมตร

 *เป็นการคำนวณค่าขนส่งจากจีนมาไทยเท่านั้น*