ยิ่งสั่งมากยิ่งถูกลง

Classic

ยอดค่าขนส่งสะสม
น้อยกว่า
20,000 บาท

Classic

ยอดค่าขนส่งสะสม
น้อยกว่า
20,000 บาท

Bronze

ยอดค่าขนส่งสะสม
มากกว่า
20,000 บาท

Bronze

ยอดค่าขนส่งสะสม
มากกว่า
20,000 บาท

Silver

ยอดค่าขนส่งสะสม
มากกว่า
100,000 บาท

Silver

ยอดค่าขนส่งสะสม
มากกว่า
100,000 บาท

Diamond

ยอดค่าขนส่งสะสม
มากกว่า
500,000 บาท

Diamond

ยอดค่าขนส่งสะสม
มากกว่า
500,000 บาท

Star

ยอดค่าขนส่งสะสม
มากกว่า
2,000,000 บาท

Star

ยอดค่าขนส่งสะสม
มากกว่า
2,000,000 บาท

1

ค่าขนส่งในประเทศจีน

จ่ายตามจริงจากร้านค้ามาโกดัง WESHOPCHINA

2

ค่าขนส่งจีนมาไทย

หมายเหตุ บริษัทไม่รับสินค้าผิดกฎหมาย และ ใบอนุญาต อ.ย. ค่าขนส่งขั้นต่ำ 150 บาท

ทางเรือ

ค่าขนส่งระดับสมาชิก Classic

Kgสินค้าทั่วไป (ทางเรือ)สินค้าพิเศษ (ทางเรือ)
0-569/kg179/kg
6-2059/kg169/kg
21-5049/kg159/kg
>5044/kg149/kg
Qสินค้าทั่วไป (ทางเรือ)สินค้าพิเศษ (ทางเรือ)
0.00-0.206400/ลบ.ม.18900/ลบ.ม.
0.21-0.995900/ลบ.ม.17900/ลบ.ม.
1.00-4.995400/ลบ.ม.16900/ลบ.ม.
>5.004900/ลบ.ม.15900/ลบ.ม.

ค่าขนส่งทางเรือระดับสมาชิก Bronze

Kgสินค้าทั่วไป (ทางเรือ)สินค้าพิเศษ (ทางเรือ)
0-559/kg169/kg
6-2054/kg159/kg
21-5049/kg149/kg
>5044/kg139/kg
Qสินค้าทั่วไป (ทางเรือ)สินค้าพิเศษ (ทางเรือ)
0.00-0.205900/ลบ.ม.17900/ลบ.ม.
0.21-0.995400/ลบ.ม.16900/ลบ.ม.
1.00-4.995400/ลบ.ม.15900/ลบ.ม.
>5.004900/ลบ.ม.15900/ลบ.ม.

ค่าขนส่งทางเรือระดับสมาชิก Silver

Kgสินค้าทั่วไป (ทางเรือ)สินค้าพิเศษ (ทางเรือ)
0-554/kg159/kg
6-2049/kg149/kg
21-5044/kg139/kg
>5044/kg129/kg
Qสินค้าทั่วไป (ทางเรือ)สินค้าพิเศษ (ทางเรือ)
0.00-0.205400/ลบ.ม.16900/ลบ.ม.
0.21-0.995400/ลบ.ม.15900/ลบ.ม.
1.00-4.994900/ลบ.ม.14900/ลบ.ม.
>5.004900/ลบ.ม.14900/ลบ.ม.

ค่าขนส่งทางเรือระดับสมาชิก Diamond

Kgสินค้าทั่วไป (ทางเรือ)สินค้าพิเศษ (ทางเรือ)
0-544/kg129/kg
6-2044/kg129/kg
21-5044/kg129/kg
>5039/kg129/kg
Qสินค้าทั่วไป (ทางเรือ)สินค้าพิเศษ (ทางเรือ)
0.00-0.204900/ลบ.ม.14900/ลบ.ม.
0.21-0.994900/ลบ.ม.14900/ลบ.ม.
1.00-4.994900/ลบ.ม.14900/ลบ.ม.
>5.004900/ลบ.ม.14900/ลบ.ม.

ค่าขนส่งทางเรือระดับสมาชิก Star

Kgสินค้าทั่วไป (ทางเรือ)สินค้าพิเศษ (ทางเรือ)
0-539/kg129/kg
6-2039/kg129/kg
21-5039/kg129/kg
>5039/kg129/kg
Qสินค้าทั่วไป (ทางเรือ)สินค้าพิเศษ (ทางเรือ)
0.00-0.204900/ลบ.ม.14900/ลบ.ม.
0.21-0.994900/ลบ.ม.14900/ลบ.ม.
1.00-4.994400/ลบ.ม.14900/ลบ.ม.
>5.004400/ลบ.ม.14900/ลบ.ม.

ทางรถ

ค่าขนส่งระดับสมาชิก Classic

Kgสินค้าทั่วไป (ทางรถ)สินค้าพิเศษ (ทางรถ)
0-589/kg179/kg
6-2074/kg169/kg
21-5064/kg159/kg
>5054/kg149/kg
Qสินค้าทั่วไป (ทางรถ)สินค้าพิเศษ (ทางรถ)
0.00-0.209400/ลบ.ม.18900/ลบ.ม.
0.21-0.998900/ลบ.ม.17900/ลบ.ม.
1.00-4.998400/ลบ.ม.16900/ลบ.ม.
>5.007900/ลบ.ม.15900/ลบ.ม.

ค่าขนส่งทางรถระดับสมาชิก Bronze

Kgสินค้าทั่วไป (ทางรถ)สินค้าพิเศษ (ทางรถ)
0-579/kg169/kg
6-2069/kg159/kg
21-5059/kg149/kg
>5054/kg139/kg
Qสินค้าทั่วไป (ทางรถ)สินค้าพิเศษ (ทางรถ)
0.00-0.208900/ลบ.ม.17900/ลบ.ม.
0.21-0.998400/ลบ.ม.16900/ลบ.ม.
1.00-4.997900/ลบ.ม.15900/ลบ.ม.
>5.007900/ลบ.ม.14900/ลบ.ม.

ค่าขนส่งทางรถระดับสมาชิก Silver

Kgสินค้าทั่วไป (ทางรถ)สินค้าพิเศษ (ทางรถ)
0-569/kg159/kg
6-2064/kg149/kg
21-5059/kg139/kg
>5054/kg129/kg
Qสินค้าทั่วไป (ทางรถ)สินค้าพิเศษ (ทางรถ)
0.00-0.208400/ลบ.ม.16900/ลบ.ม.
0.21-0.998400/ลบ.ม.15900/ลบ.ม.
1.00-4.997900/ลบ.ม.14900/ลบ.ม.
>5.007900/ลบ.ม.14900/ลบ.ม.

ค่าขนส่งทางรถระดับสมาชิก Diamond

Kgสินค้าทั่วไป (ทางรถ)สินค้าพิเศษ (ทางรถ)
0-554/kg129/kg
6-2054/kg129/kg
21-5054/kg129/kg
>5054/kg129/kg
Qสินค้าทั่วไป (ทางรถ)สินค้าพิเศษ (ทางรถ)
0.00-0.207900/ลบ.ม.14900/ลบ.ม.
0.21-0.997900/ลบ.ม.14900/ลบ.ม.
1.00-4.997900/ลบ.ม.14900/ลบ.ม.
>5.007900/ลบ.ม.14900/ลบ.ม.

ค่าขนส่งทางรถระดับสมาชิก Star

Kgสินค้าทั่วไป (ทางรถ)สินค้าพิเศษ (ทางรถ)
0-554/kg129/kg
6-2054/kg129/kg
21-5054/kg129/kg
>5054/kg129/kg
Qสินค้าทั่วไป (ทางรถ)สินค้าพิเศษ (ทางรถ)
0.00-0.207400/ลบ.ม.14900/ลบ.ม.
0.21-0.997400/ลบ.ม.14900/ลบ.ม.
1.00-4.997400/ลบ.ม.14900/ลบ.ม.
>5.007400/ลบ.ม.14900/ลบ.ม.

นำเข้าสินค้าจากจีน  price รับสั่งของจากจีน เถาเป่า สั่งของจากจีน เวปสั่งของจากจีน box

3

ค่าจัดส่งในประเทศไทย

1. มารับสินค้าด้วยตนเองที่โกดังกรุงเทพ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

2. จัดส่งโดยรถของบริษัท (ในเขตกรุงเทพ) เที่ยวละ 599 บาท

3. จัดส่งโดยขนส่งเอกชน ทั่วประเทศ ตามตารางด้านล่างนี้

น้ำหนัก (กิโลกรัม)ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันตกภาคเหนือ, ภาคอีสาน, ภาคใต้
2.56580
595120
10145160
20290320
30330390
40440520
50550650
60660780
70770910
808801,040
909901,170
1001,1001,300
>100 kg11 บาท/kg13 บาท/kg
>500 kg10 บาท/kg13 บาท/kg
>1000 kgสอบถามราคาสอบถามราคา
ลูกบาศก์เมตรละ2,300 บาท3,300 บาท

นำเข้าสินค้าจากจีน  price รับสั่งของจากจีน เถาเป่า สั่งของจากจีน เวปสั่งของจากจีน round