สั่งของtaobao

สั่งของtaobao ร้านค้าออนไลน์ ขายสินค้าต้องมี มอก. weshopchina สั่งของtaobao สั่งของtaobao ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า ต้องแสดง มอก.เมื่อนำไปขายต่อ

สั่งของtaobao ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า ต้องแสดง มอก.เมื่อนำไปขายต่อ

สั่งของtaobao เพื่อนำเข้ามาจำหน่ายต่อในไทย จำเป็นต้องแสดงเครื่องหมาย มอก.บนหน้าเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ของร้านค้า มิฉะนั้น ถือว่าทำผิดกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ