Line: @weshopchina|02-105-4461
Condition สั่งสินค้าจากจีน รับซื้อของจาก taobao รับสั่งของจากจีน 2017-04-07T18:19:01+07:00

สั่งของจากจีน เวปสั่งของจากจีน สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน Condition สั่งสินค้าจากจีน รับซื้อของจาก taobao รับสั่งของจากจีน checkสั่งของจากจีน เวปสั่งของจากจีน สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน Condition สั่งสินค้าจากจีน รับซื้อของจาก taobao รับสั่งของจากจีน checkสั่งสินค้าจากจีนสั่งของจากจีน เวปสั่งของจากจีน สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน Condition สั่งสินค้าจากจีน รับซื้อของจาก taobao รับสั่งของจากจีน checkสั่งของจากจีน เวปสั่งของจากจีน สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน Condition สั่งสินค้าจากจีน รับซื้อของจาก taobao รับสั่งของจากจีน check

เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขและข้อตกลงในการสั่งซื้อสินค้า

ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น ทางบริษัทจะทำการเจรจาติดต่อกับร้านค้าหรือโรงงานในประเทศจีนให้ลูกค้าในทุกๆเรื่องรวมถึง

  • การติดตามสินค้า
  • การตามทวงเงินคืน

ปัญาหาที่เกิดขึ้นระหว่างร้านค้าหรือโรงานในประเทศจีนกับลูกค้าทุกกรณี บริษัทยินดีรับหน้าที่ติดต่อประสานงานให้สุดความสามารถ

แต่บริษัทไม่ได้รับผิดชอบต่อปัญหาหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างร้านค้าหรือโรงงานในประเทศจีนในกรณีที่ร้านค้าส่งสินค้าไม่ครบ ไม่ตรงตามที่สั่ง หรือกรณีอื่นๆในทุกกรณี เพราะบริษัทเป็นเพียงผู้ช่วยประสานงานติดต่อระหว่างลูกค้าและร้านค้าหรือโรงงานในจีนเท่านั้น

ข้อตกลงเกี่ยวกับสินค้ามีคุณภาพไม่ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

สินค้าในแต่ละร้านค้าหรือโรงงานอาจมีรูปภาพสินค้าเหมือนหรือคล้ายกันแต่คุณภาพสินค้าอาจแตกต่างกันในแต่ละร้านค้าหรือโรงงาน จึงแนะนำให้ลูกค้าพิจารณาและศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ ทางบริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อเป็นสินค้าคุณภาพดีหรือไม่ เป็นของแท้หรือของปลอม แบบและสีเป็นไปตามที่สั่งหรือไม่ เนื่องจากรูปภาพที่ทางร้านค้าหรือโรงงานจีนแสดงให้ลูกค้าเห็นอาจมีการปรับแต่งสีและความสว่างหรือตัดต่อมาแล้ว บริษัทจึงไม่สามารถรับผิดชอบในทุกกรณีข้างต้น

ข้อตกลงเกี่ยวกับสินค้าผิดไม่ตรงตามที่สั่ง

กรณีที่สินค้าที่ลูกค้าได้รับไม่เป็นไปตามที่ลูกค้าสั่ง ทางบริษัทจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการติดต่อประสานงานกับร้านค้าหรือโรงงานจีน แต่บริษัทไม่ได้รับผิดชอบถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งค่าสินค้าและค่าขนส่ง แต่ร้านค้าหรือโรงงานจีนจะรับผิดชอบหรือไม่นั้นเป็นสิทธิ์ของร้านค้าหรือโรงงานจีน

ข้อตกลงระยะเวลาในการสั่งซื้อสินค้า

เนื่องจากบริษัทเป็นเพียงตัวกลางประสานงานติดต่อระหว่างลูกค้ากับร้านค้าหรือโรงงานในประเทศจีน ระยะเวลาในการสั่งซื้อนั้นขึ้นกับร้านค้าหรือโรงงานในประเทศจีนว่าใช้เวลาในการจัดเตรียมสินค้ารวมถึงบริษัทไปรษณีย์เอกชนในการจัดส่งจากโรงงานหรือร้านค้ามายังโกดังของบริษัทในประเทศจีนว่ามีประสิทธิภาพมากเพียงใด โดยหลังจากที่ลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อสินค้าแล้วจะไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ แต่บริษัทจะทำการช่วยติดตามและติดต่อประสานงานให้ลุกค้า แต่บริษัทไม่ได้รับผิดชอบต่อความล่าช้าในทุกกรณี

ข้อตกลงในการเก็บรักษาสินค้าหรือกำจัดสินค้า

ลูกค้าจะต้องชำระค่าสินค้าภายใน3วัน นับแต่วันที่สินค้ามาถึงโกดังไทย แล้วเข้ารับสินค้าใน5วัน นับแต่วันที่สินค้ามาถึง ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินหรือเข้ารับสินค้าเกินกว่ากำหนด บริษัทจะมีการจัดการสินค้า โดยเก็บค่ารักษาสินค้า ลบ.ม.ละ 1,000 บาท ต่อวัน หรือ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำสินค้าทิ้ง ขึ้นกับบริษัทจะพิจารณา โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายในทุกกรณี โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อตกลงในกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากร้านค้าหรือโรงงานจีน

เนื่องจากบริษัทเป็นเพียงตัวกลางประสานงานติดต่อระหว่างลูกค้าและร้านค้าหรือโรงงานในประเทศจีน ถ้าหากร้านค้าหรือโรงงานในประเทศจีนไม่มีสินค้าบริษัทไม่สามารถคืนเงินจำนวนดังเกล่าให้ลูกค้าและบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทุกกรณี โดยลูกค้าสามารถใช้เงินที่คงอยู่ในระบบweshopchinaเลือกซื้อสินค้าอื่นได้ในเว็บ taobao.com tmall.com 1688.com

การคำนวนค่าขนส่งสินค้า

ค่าขนส่งสินค้ามีอัตราที่เป็นปริมาตรและอัตราที่เป็นน้ำหนักตามหน้าเว็บไซต์ http://weshopchina.com/transport-rate โดยจะใช้ตัวใดตัวหนึ่งที่มีค่าเป็นเงินสูงกว่า และในการรวมบิลขนส่งเพื่อคำนวนค่าขนส่งนั้น จะต้องเป็นสินค้าที่มาจากใบสั่งซื้อใบเดียวกันถึงจะรวมกันได้ และสินค้าจากร้านค้าจะต้องมาถึงภายใน 7 วัน นับแต่วันแรกที่สินค้าชิ้นแรกมาถึง สินค้าที่มาหลังจาก 7 วัน จะถูกคิดค่าขนส่งแยกต่างหากและแยกบิลขนส่งจากสินค้าที่มาก่อนหน้า เศษของน้ำหนักปัดขั้นเป็นจำนวนเต็มแล้วคิดราคาจากจำนวนเต็ม

เงื่อนไขในการเข้ารับสินค้า

       ในการเข้ารับสินค้าต้องแสดงบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ตัวจริงทุกครั้งและให้เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพเป็นหลักฐาน

เงื่อนไขในการยกเลิกรายการสั่งซื้อ

การยกเลิกรายการสั่งซื้อจะต้องกระทำก่อนที่สถานะการสั่งซื้อจะเปลี่ยนเป็นสั่งซื้อสำเร็จ โดยลูกค้าจะต้องติดต่อเข้ามาเพื่อทำการยกเลิก โดยลูกค้าจะต้องตรวจทานดูความถูกต้องของการทำรายการทุกครั้งบนหน้าเว็บไซต์ว่าสถานะได้ถูกเปลี่ยนเป็นยกเลิกถูกต้องแล้ว ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้แจ้งยกเลิกถือว่าลูกค้าประสงค์จะสั่งซื้อทุกรายการ

ในกรณีสินค้าเสียหายจากการขนส่ง

ทาง weshopchina ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าในทุกกรณี ถ้าหากสินค้านั้นเป็นสินค้าที่แตกหักเสียหายง่าย ลูกค้าจะต้องเลือกให้ทาง weshopchinaตีลังไม้เพื่อปกป้องตัวสินค้า

ในกรณีสินค้าสูญหาย

ในกรณีลูกค้าไม่ได้ซื้อประกันภัยบริษัทจะชดใช้ไม่เกินบิลละ 500 บาท ในกรณีที่ลูกค้าซื้อประกันภัย ร้อยละ 3 ของค่าขนส่ง บริษัทจะชดใช้ไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่งโดยประกันภัยนี้คุ้มครองเฉพาะสินค้าสุญหายจากการสุญหายจากการถูกขโมยเท่านั้น โดยไม่รวมถึงสาเหตุอันเกิดจาก ภัยทางธรรมชาติ การเมือง สงคราม หรือ หน่วยงานของรัฐ และไม่รวมถึงสินค้าเสียหาย 

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการยังมิได้ชำระค่าขนส่งสินค้า ผู้ใช้บริการยังคงต้องชำระค่าขนส่งอยู่ถึงแม้สินค้าจะสูญหายหรือเสียหาย หรือถ้าผู้ใช้บริการได้ชำระค่าขนส่งสินค้าแล้วมิสามารถขอคืนเป็นเงินสดหรือส่วนลดได้

weshopchina ไม่รับสั่งซื้อและขนส่งสินค้าผิดกฎหมายทุกชนิด ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบความเสียหายต่อweshopchinaและสินค้าที่ลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อในทุกกรณีถ้าสินค้านั้นเป็นสินค้าผิดกฎหมายและรับผิดตามกฎหมาย เนื่องจากweshopchinaมิได้ทำการตรวจสอบทุกรายการสั่งซื้อว่าสินค้าใดผิดหรือไม่ผิดกฎหมาย ลูกค้าจะต้องทราบถึงกฎหมายของประเทศไทยและไม่ทำการสั่งซื้อสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด

เงื่อนไขการเติมเงิน
1. ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินผ่านเว็บไซด์ www.weshopchina.com ให้บัญชีผู้ใช้ในระบบweshopchina โดยชำระเงินตามราคาที่เติมได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมสำหรับการเติมเงิน ผ่านบัญชีธนาคาร กสิกรไทย ของ วีช็อปไชน่า
2. ผู้ใช้บริการสามารถเลือกราคาเติมเงินได้ โดยจะได้รับมูลค่าใช้งานตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด
3. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการคืนเงินหากผู้ใช้บริการทำรายการเติมเงินผิดพลาด
4. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการทำรายการเติมเงินผ่านเว็บไวด์weshopchina และ/หรือขอยกเลิกวงเงิน ของผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
5. ผู้ใช้บริการตกลงว่าผู้ให้บริการไม่จำต้องรับผิดในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการไม่ว่าด้วยประการใดอันเนื่องมาจากการใช้บริการผ่านระบบของบริการเติมเงินออนไลน์ผ่านเว็บไวด์weshopchina ทั้งนี้รวมถึงกรณีระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้าขัดข้องเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการเติมเงินนี้ได้
6. มูลค่าการเติมเงินและเงินในระบบสมาชิกของweshopchinaลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือขอแลก หรือคืนเป็นเงินได้ในทุกกรณี

7. เงื่อนไขการเติมเงินนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาเงื่อนไขการเติมเงินนี้ได้ที่ www.weshopchina.com หรือโทร 02-105-4469 weshopchina call center ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือระงับ ยกเลิก หรือหยุดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของการให้บริการผ่านเว็บ www.weshopchina.com โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้บริการ และไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นจากการกระทำดังกล่าว
8. ผู้ที่ได้รับการเติมเงิน จะไม่สามารถนำมูลค่าการเติมเงินนี้ ไปรับส่วนลดรายการส่งเสริมการขายใด ๆ และโปรโมชั่นใด ๆ ทั้งสิ้นได้ และไม่สามารถขอแลก หรือคืนเป็นเงินสดได้
9. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน ก่อนทำการโอนเงินจำนวนดังกล่าว หากเกิดความผิดพลาดจากการโอนเงินจะไม่สามารถขอคืนจำนวนเงินดังกล่าวได้ในทุกกรณี
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ รวมตลอดถึงไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการใช้บริการนี้ในทางแสวงหากำไรโดยทุจริต ผิดกฎหมาย หรือยกเลิกตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการได้ที่ฝ่ายดูแลลูกค้า โทร. 02-105-4469 weshopchina call center หรือที่ www.weshopchina.com

เงื่อนไขการเลื่อนระดับสมาชิก

การเลื่อนระดับสมาชิกจะคิดคำนวนจาก ยอดค่าขนส่งรวมเฉพาะส่วนค่าขนส่งจากโกดังจีนมาโกดังไทยของบริษัทเท่านั้น โดยยอดค่าขนส่งสะสมเพื่อเลื่อนระดับนั้นโปรดติดตามบนหน้าเว็บไซต์

หากลูกค้าลงทะเบียนใช้บริการของบริษัทแล้วถือว่าลูกค้าได้ยอมรับในเงื่อนไขของบริษัทที่กำหนดไว้ในทุกข้อตกลง