Line: @weshopchina|02-105-4461
Condition สั่งสินค้าจากจีน รับซื้อของจาก taobao รับสั่งของจากจีน 2017-10-10T15:11:17+07:00

สั่งของจากจีน เวปสั่งของจากจีน สั่งสินค้าจากจีนสั่งของจากจีน เวปสั่งของจากจีน สั่งสินค้าจากจีนสั่งสินค้าจากจีนสั่งของจากจีน เวปสั่งของจากจีน สั่งสินค้าจากจีนสั่งของจากจีน เวปสั่งของจากจีน สั่งสินค้าจากจีน

เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

ทางWeshopchinaเป็นเพียงผู้ช่วยในการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น ทางWeshopchinaจะทำการเจรจาติดต่อกับร้านค้าหรือโรงงานในประเทศจีนให้ลูกค้าในทุกๆเรื่องรวมถึง

  • การติดตามสินค้า
  • การตามทวงเงินคืน

โดยต่อไปจีนจะเรียกแทนเว็บ Weshopchina ว่าผู้ให้บริการ

ปัญาหาที่เกิดขึ้นระหว่างร้านค้าหรือโรงานในประเทศจีนกับลูกค้าทุกกรณี ผู้ให้บริการยินดีรับหน้าที่ติดต่อประสานงานให้สุดความสามารถ

แต่ผู้ให้บริการไม่ได้รับผิดชอบต่อปัญหาหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างร้านค้าหรือโรงงานในประเทศจีนในทุกกรณี อาทิเช่น ร้านค้าส่งสินค้าไม่ครบ ไม่ตรงตามที่สั่ง หรือกรณีอื่นๆในทุกกรณี เพราะผู้ให้บริการเป็นเพียงผู้ช่วยประสานงานติดต่อระหว่างลูกค้าและร้านค้าหรือโรงงานในจีนเท่านั้น

ข้อตกลงเกี่ยวกับสินค้ามีคุณภาพไม่ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

สินค้าในแต่ละร้านค้าหรือโรงงานอาจมีรูปภาพสินค้าเหมือนหรือคล้ายกันแต่คุณภาพสินค้าอาจแตกต่างกันในแต่ละร้านค้าหรือโรงงาน จึงแนะนำให้ลูกค้าพิจารณาและศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ ทางผู้ให้บริการไม่สามารถรับรองได้ว่าสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อเป็นสินค้าคุณภาพดีหรือไม่ เป็นของแท้หรือของปลอม แบบและสีเป็นไปตามที่สั่งหรือไม่ เนื่องจากรูปภาพที่ทางร้านค้าหรือโรงงานจีนแสดงให้ลูกค้าเห็นอาจมีการปรับแต่งสีและความสว่างหรือตัดต่อมาแล้ว ผู้ให้บริการจึงไม่สามารถรับผิดชอบในทุกกรณีข้างต้น

ข้อตกลงเกี่ยวกับสินค้าผิดไม่ตรงตามที่สั่ง

กรณีที่สินค้าที่ลูกค้าได้รับไม่เป็นไปตามที่ลูกค้าสั่ง ทางผู้ให้บริการจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการติดต่อประสานงานกับร้านค้าหรือโรงงานจีน แต่ผู้ให้บริการไม่ได้รับผิดชอบถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งค่าสินค้าและค่าขนส่ง แต่ร้านค้าหรือโรงงานจีนจะรับผิดชอบหรือไม่นั้นเป็นสิทธิ์ของร้านค้าหรือโรงงานจีน

ข้อตกลงระยะเวลาในการสั่งซื้อสินค้า

เนื่องจากผู้ให้บริการเป็นเพียงผู้ช่วยประสานงานติดต่อระหว่างลูกค้ากับร้านค้าหรือโรงงานในประเทศจีน ระยะเวลาในการสั่งซื้อนั้นขึ้นกับร้านค้าหรือโรงงานในประเทศจีนว่าใช้เวลาในการจัดเตรียมสินค้ารวมถึงไปรษณีย์เอกชนในการจัดส่งจากโรงงานหรือร้านค้ามายังโกดังของผู้ให้บริการในประเทศจีนว่ามีประสิทธิภาพมากเพียงใด โดยหลังจากที่ลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อสินค้าแล้วจะไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ แต่ผู้ให้บริการจะทำการช่วยติดตามและติดต่อประสานงานให้ลุกค้า แต่ผู้ให้บริการไม่ได้รับผิดชอบต่อความล่าช้าในทุกกรณี

ข้อตกลงในการเก็บรักษาสินค้าหรือกำจัดสินค้า

ข้อตกลงในการเก็บรักษาสินค้าและกำจัดสินค้าทิ้ง ลูกค้าจะต้องชำระค่าขนส่งภายใน 7 วัน นับแต่วันที่สินค้ามาถึงโกดังไทย แล้วเข้ารับสินค้าภายใน 7 วัน นับแต่วันที่สินค้ามาถึงโกดังไทย ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินหรือเข้ารับสินค้าเกินกว่า 7 วัน นับแต่วันที่สินค้ามาถึงโกดังไทย ผู้ให้บริการจะมีการจัดการสินค้า โดยเก็บค่าเก็บรักษาสินค้า ในอัตรา 3% ของค่าขนส่ง ต่อวัน หรือ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการนำสินค้ากำจัดทิ้ง โดยขึ้นกับผู้ให้บริการจะพิจารณา โดยผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายของสินค้าในทุกกรณี และมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

ข้อตกลงในกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากร้านค้าหรือโรงงานจีน

เนื่องจากผู้ให้บริการเป็นเพียงผู้ช่วยประสานงานติดต่อระหว่างลูกค้าและร้านค้าหรือโรงงานในประเทศจีน ถ้าหากร้านค้าหรือโรงงานในประเทศจีนไม่มีสินค้าผู้ให้บริการไม่สามารถคืนเงินจำนวนดังเกล่าให้ลูกค้าและผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทุกกรณี โดยลูกค้าสามารถใช้เงินที่คงอยู่ในระบบของผู้ให้บริการเลือกซื้อสินค้าอื่นได้ในเว็บ taobao.com tmall.com 1688.com

การคำนวณค่าขนส่งสินค้า

ค่าขนส่งสินค้ามีอัตราที่เป็นปริมาตรและอัตราที่เป็นน้ำหนักตามหน้าเว็บไซต์ http://weshopchina.com/transport-rate โดยจะใช้ตัวใดตัวหนึ่งที่มีค่าบริการสูงกว่า และในการรวมบิลขนส่งเพื่อคำนวณค่าขนส่งนั้น จะต้องเป็นสินค้าที่มาจากใบสั่งซื้อใบเดียวกันถึงจะรวมกันได้ และสินค้าจากร้านค้าจะต้องมาถึงภายใน 7 วัน นับแต่วันแรกที่สินค้าชิ้นแรกมาถึง สินค้าที่มาหลังจาก 7 วัน จะถูกคิดค่าขนส่งแยกต่างหากและแยกบิลขนส่งจากสินค้าที่มาก่อนหน้า เศษทศนิยมของน้ำหนักปัดขั้นเป็นจำนวนเต็มแล้วคิดราคาจากจำนวนเต็ม

เงื่อนไขในการเข้ารับสินค้า

       ในการเข้ารับสินค้าต้องแสดงบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ตัวจริงทุกครั้งและให้เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพเป็นหลักฐาน

เงื่อนไขในการยกเลิกรายการสั่งซื้อ

การยกเลิกรายการสั่งซื้อจะต้องกระทำก่อนที่สถานะการสั่งซื้อจะเปลี่ยนเป็นสั่งซื้อสำเร็จ โดยลูกค้าจะต้องติดต่อเข้ามาเพื่อทำการยกเลิก โดยลูกค้าจะต้องตรวจทานดูความถูกต้องของการทำรายการทุกครั้งบนหน้าเว็บไซต์ว่าสถานะได้ถูกเปลี่ยนเป็นยกเลิกถูกต้องแล้ว ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้แจ้งยกเลิกให้ถือว่าลูกค้าประสงค์จะสั่งซื้อทุกรายการ

เงื่อนไขในการจัดส่งสินค้า

ในการจัดส่งสินค้าถึงบ้านลูกค้าจะจัดส่งโดย บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด เท่านั้นโดยพื้นที่ ที่จัดส่งได้และไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท นิ่มเอ็กเพลส จำกัด ในกรณีที่ลูกค้าอยู่ในพื่นที่ ที่บริษัท นิ่มเอ็กเพลส จำกัด จัดเป็นพื้นที่นอกเขตจัดส่งตามตารางราคาปกติลูกค้าจะต้องเดินทางมารับสินค้าด้วยตอนเอง ตามจุดรับสินค้าที่ บริษัท นิ่มเอ็กเพลส จำกัด กำหนด ในกรณีที่บริษัท นิ่มเอ็กเพลส จำกัด มีค่าบริการเพิ่มเนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกล หรือ สินค้ามีน้ำหนักหรือขนาด เกินกว่าราคาปกติของบริษัท นิ่มเอ็กเพลส จำกัด ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่บริษัท นิ่มเอ็กเพลส จำกัดเรียกเก็บ โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nimexpress.com

ในกรณีสินค้าเสียหายจากการขนส่ง

ทางผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าในทุกกรณี ถ้าหากสินค้านั้นเป็นสินค้าที่แตกหักเสียหายง่าย ลูกค้าจะต้องเลือกให้ทางผู้ให้บริการตีลังไม้เพื่อปกป้องตัวสินค้า

ในกรณีสินค้าสูญหาย

ลูกค้าจะต้องซื้อประกันภัยทุกครั้งถ้าหากสินค้ามีมูลค่าเกินกว่า 500 บาทถ้าหากลูกค้ามิได้ทำประกันภัยถือว่าสินค้ามีมูลค้าน้อยกว่า 500 บาทค่าประกันภัยสินค้าสูญหายคิดในอัตรา 3% ของค่าขนส่ง โดยถ้าหากสินค้าสูญหายผู้ให้บริการจะชดใช้ไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่ง ในกรณีสินค้าสูญหายโดยไม่มีประกันภัย ผู้ให้บริการจะชดใช้ไม่เกิน 500 บาท ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบต่อความชำรุดหรือเสียหายของสินค้าในทุกกรณี โดยในกรณีสินค้าสูญหายลูกค้าจะต้องทำเรื่องขอค่าชดเชยสินค้าสูญหายเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วันนับแต่วันส่งสินค้า หรือ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบว่าสูญหาย

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการยังมิได้ชำระค่าขนส่งสินค้า ผู้ใช้บริการยังคงต้องชำระค่าขนส่งอยู่ถึงแม้สินค้าจะสูญหายหรือเสียหาย หรือถ้าผู้ใช้บริการได้ชำระค่าขนส่งสินค้าแล้วมิสามารถขอคืนเป็นเงินสดหรือส่วนลดได้

ผู้ให้บริการไม่รับขนส่งและสั่งซื้อสินค้าผิดกฎหมายทุกชนิดและของต้องห้ามหรือต้องกำกัดตามข้อกำหนดของกฎหมายและศุลกากรและของมีคมทุกชนิดและสารเคมีทุกชนิด อาทิเช่น สินค้าแบรนด์ สินค้าที่มีลิขสิทธิ์ ยุทธภัณฑ์ วัตถุอันตราย อาหาร ยา และ สารเคมี ถ้าหากผู้ส่งสินค้าฝ่าฝืน ผู้ให้บริการขอใช้สิทธิ์เอาผิดและเรียกร้องค่าเสียหาย โดยให้ชดใช้เป็นสอง 2 เท่าของความเสียหายที่เกิดกับผู้ให้บริการ และถ้าผู้ให้บริการตรวจพบ ผู้ให้บริการจะทำการกำจัดสินค้าทิ้ง โดยผู้ให้บริการไม่ต้อง รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายในทุกกรณี และมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการเติมเงิน
1. ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินผ่านเว็บไซต์ www.weshopchina.com ให้บัญชีผู้ใช้ในระบบ weshopchina โดยชำระเงินตามราคาที่เติมได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมสำหรับการเติมเงิน ผ่านบัญชีธนาคาร กสิกรไทย ของผู้ให้บริการ
2. ผู้ใช้บริการสามารถเลือกราคาเติมเงินได้ โดยจะได้รับมูลค่าใช้งานตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด
3. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการคืนเงินหากผู้ใช้บริการทำรายการเติมเงินผิดพลาด
4. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการทำรายการเติมเงินผ่านเว็บไซต์ weshopchina และ/หรือขอยกเลิกวงเงิน ของผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
5. ผู้ใช้บริการตกลงว่าผู้ให้บริการไม่จำต้องรับผิดในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการไม่ว่าด้วยประการใดอันเนื่องมาจากการใช้บริการผ่านระบบของบริการเติมเงินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ weshopchina ทั้งนี้รวมถึงกรณีระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้าขัดข้องเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการเติมเงินนี้ได้
6. มูลค่าการเติมเงินและเงินในระบบสมาชิกของ weshopchina ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือขอแลก หรือคืนเป็นเงินได้ในทุกกรณี

7. เงื่อนไขการเติมเงินนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาเงื่อนไขการเติมเงินนี้ได้ที่ www.weshopchina.com หรือโทร 02-105-4469 weshopchina call center ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือระงับ ยกเลิก หรือหยุดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของการให้บริการผ่านเว็บ www.weshopchina.com โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้บริการ และไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นจากการกระทำดังกล่าว
8. ผู้ที่ได้รับการเติมเงิน จะไม่สามารถนำมูลค่าการเติมเงินนี้ ไปรับส่วนลดรายการส่งเสริมการขายใด ๆ และโปรโมชั่นใด ๆ ทั้งสิ้นได้ และไม่สามารถขอแลก หรือคืนเป็นเงินสดได้
9. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน ก่อนทำการโอนเงินจำนวนดังกล่าว หากเกิดความผิดพลาดจากการโอนเงินจะไม่สามารถขอคืนจำนวนเงินดังกล่าวได้ในทุกกรณี
10. ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ รวมตลอดถึงไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการใช้บริการนี้ในทางแสวงหากำไรโดยทุจริต ผิดกฎหมาย หรือยกเลิกตามที่ผู้ให้บริการ เห็นสมควร ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการได้ที่ฝ่ายดูแลลูกค้า โทร. 02-105-4469 weshopchina call center หรือที่ www.weshopchina.com

เงื่อนไขการเลื่อนระดับสมาชิก

การเลื่อนระดับสมาชิกจะคิดคำนวนจาก ยอดค่าขนส่งรวมเฉพาะส่วนค่าขนส่งจากโกดังจีนมาโกดังไทยของผู้ให้บริการเท่านั้น โดยยอดค่าขนส่งสะสมเพื่อเลื่อนระดับนั้นโปรดติดตามบนหน้าเว็บไซต์

หากลูกค้าลงทะเบียนใช้บริการของผู้ให้บริการแล้วถือว่าลูกค้าได้ยอมรับในเงื่อนไขของผู้ให้บริการที่กำหนดไว้ในทุกข้อตกลง