1688 รู้จัก 7 ประเทศน่าอยู่ในเอเชียที่เหมาะสำหรับผู้หญิง

1688_7 ประเทศน่าอยู่web_weshop 1688 1688 รู้จัก 7 ประเทศน่าอยู่ในเอเชียที่เหมาะสำหรับผู้หญิง 7                    web weshop 768x402

1688 มีข้อมูลว่าประเทศทางยุโรปเหนือหรือกลุ่มประเทศนอร์ดิก มักจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก ทั้งยังได้รับการให้บริการสาธารณะฟรี

จากการศึกษาพบว่า ประเทศที่มีคะแนนสูงในระดับเดียวกัน จะให้ความสนใจเรื่องการดูแลผู้สูงอายุเป็นลำดับต้นๆ เช่นเดียวกับประเทศเดนมาร์ก ผู้หญิงในวัยเกิน 65 ปี พบว่าเป็นผู้หญิงที่มีความสุขสูงสุดของยุโรป ในขณะที่ประเทศแถบสแกนดิเนเวียนได้ครองรายชื่อเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับผู้หญิงในปี 2019  

การจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดสำหรับผู้หญิงครั้งนี้ เป็นผลการสำรวจที่ได้จากผู้หญิงเกือบ 9,000 คน ที่ทำการกรอกแบบสำรวจในปี 2019 โดยได้นำเอาคุณลักษณะ 5 ประการของแต่ละประเทศมาเปรียบเทียบและวัดผล ได้แก่ การดูแลสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมกันทางเพศ ความเท่าเทียมกันทางรายได้ ความก้าวหน้า และความปลอดภัย

สำหรับ 3 อันดับแรกของประเทศที่ดีที่สุดในโลกสำหรับผู้หญิง ได้แก่

อันดับที่ 1 สวีเดน

สวีเดนขยับขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ในปี 2019 นี้ โดยผู้หญิงสวีเดนมีทัศนคติที่ก้าวหน้ามากในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ อีกทั้งยังเป็นประเทศที่ดีจากรายงาน Global Gap Report ปี 2017 โดยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 5 จากทั้งหมด 144 ประเทศของยุโรป

อันดับที่ 2 เดนมาร์ก

เดนมาร์กลดอันดับลงมาสู่อันดับที่ 2 โดยรัฐบาลได้ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ มีระบบการดูแลรายวันที่เกี่ยวข้องกับรายได้ และนโยบายการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรที่ยืดหยุ่นที่สุดในสหภาพยุโรป ซึ่งเดนมาร์กยังอยู่ในอับที่ 14 จาก 144 ประเทศของยุโรปจากรายงาน Global Gap Report ของ Global Economic Forum 2017

อันดับที่ 3 แคนนาดา

แคนนาดาถือว่าได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่ 3 สำหรับผู้หญิงในปี 2019 ซี่งก้าวขึ้นมาอีก 3 ลำดับจากปี 2018 และแม้ว่าจะมองเห็นพัฒนการที่คืบหน้าเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศในปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังมีความก้าวหน้าที่ล่าช้าอยู่บ้าง จึงทำให้ประเทศแคนนา จัดอยู่ในอันดับที่ 16 จาก 144 ประเทศของยุโรป

1688 พามาดูทางฝั่งเอเชีย ก็มีประเทศน่าอยู่สำหรับผู้หญิงที่ติดอันดับของโลกปี 2019 ด้วยเช่นกัน ประกอบไปด้วย 7 ประเทศเรียงลำดับความน่าอยู่ ดังต่อไปนี้

 1. ญี่ปุ่น #อันดับที่ 18 ของโลก

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความรู้และทันสมัยมากที่สุดในโลก เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกที่ประกอบไปด้วยเกาะหลักทั้งสี่เกาะ ในขณะที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ถูกปกคลุมไปด้วยภูเขาและพื้นที่ที่มีต้นไม้หนาแน่น แต่ผู้คนราว 126 ล้านคนต่างมีวิถีชีวิตแบบคนเมืองที่ชัดเจน ซึ่งได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากประเทศเพื่อนบ้านมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันประเทศนี้ผสมผสานประเพณีโบราณเข้ากับแง่มุมของชีวิตแบบตะวันตก จึงถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีระเบียบและน่าอยู่มากที่สุดประเทศหนึ่งสำหรับผู้หญิง

 1. สิงคโปร์ #อันดับที่ 21 ของโลก

สิงคโปร์ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในฐานะอาณานิคมการค้าของอังกฤษในศตวรรษที่ 19 ปัจจุบัน สิงคโปร์คือประเทศที่มีความคึกคักทางด้านเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นที่ตั้งของท่าเรือที่พลุกพล่านที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยประชากรส่วนใหญ่จำนวน 5.7 ล้านคนอาศัยอยู่บนเกาะที่มีชื่อเสียงแห่งนี้และอีกหลายเกาะที่อยู่รอบๆ ทำให้ประเทศแห่งนี้เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ และมีอัตราการว่างงานที่ต่ำมาก นับได้ว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่ร่ำรวยมากที่สุดในโลก และมีความปลอดภัยสูง รวมทั้งให้ความสำคัญทางด้านสุขภาพอนามัย และความเท่าเทียมทางเพศ

 1. จีน #อันดับที่ 26 ของโลก

จีนถือเป็นประเทศ อันเป็นที่ตั้งของอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ประเทศจีนมีระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์มาตั้งแต่ปี 2492 แต่เมื่อประเทศถูกก่อตั้งขึ้นเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศนี้ได้กลายเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกอีกด้วย

 1. เกาหลีใต้ #อันดับที่ 28 ของโลก

เกาหลีใต้ เป็นประเทศในเอเชียตะวันออก ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเรื่องความขัดแย้งของการครอบครองทางตอนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี จนกระทั่งได้รับการปลดปล่อยจากญี่ปุ่นในปี 2488 เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง เกาหลีใต้ถูกรุกรานโดยกองกำลังคอมมิวนิสต์ในเกาหลีเหนือในอีกไม่กี่ปีต่อมา ความช่วยเหลือที่ร้องขอโดยสหประชาชาติได้ช่วยยุติสงครามและได้รับการสนับสนุนเพื่อให้เป็นประชาธิปไตย

 1. ไทย #อันดับที่ 42 ของโลก

ประเทศไทย ซึ่งแปลว่า ‘ดินแดนอิสระ’ เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่พบกับการก่อตั้งอาณานิคมของยุโรป ตั้งอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร ได้รับบการบรรจุไว้ในคาบสมุทรอินโดจีนกับประเทศเพื่อนบ้านคือ พม่า ลาว และ กัมพูชา และมีส่วนที่ยื่นออกไปยังประเทศมาเลเซีย

 1. เวียดนาม #อันดับที่ 46 ของโลก

เวียดนามเป็นประเทศที่มีลักษณะโค้งไปตามขอบด้านตะวันออกของคาบสมุทรอินจีน เวียดนามนั้นมีอาณาเขตติดต่อกับกัมพูชา ลาว และทะเลจีนใต้ ถูกครอบครองโดยชาวฝรั่งเศสจนถึงปี 1954 ต่อมาเมื่อรัฐคอมมิวนิสต์เกิดขึ้นในปี 1975 หลังจากกองทัพประชาชนทางตอนเหนือและนักสู้รบแบบกองโจรเวียดกงได้เอาชนะกองกำลังต่อต้านคอมมิวนิสต์ทางใต้ สงครามอันขมขื่นนี้ได้รวบรวมความสนใจและการมีส่วนร่วมจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสหรัฐอเมริกา ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญในยุคสงครามเย็น ซึ่งลัทธิคอมมิวนิสต์กำลังได้รับความสนใจบนเวทีโลก การปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจ ‘ดอยม่อย’ ที่เริ่มต้นในปี 2529 ได้ช่วยให้สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเปลี่ยนไปสู่ประเทศที่ทันสมัย และมีการแข่งขันสูงขึ้น

 1. มาเลเซีย #อันดับที่ 49 ของโลก

แม้ว่ามาเลเซียจะเป็นประเทศเล็กๆ แต่ก็มีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ครั้งหนึ่งเคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ประเทศนี้มีประชากรประมาณ 29 ล้านคน หลายคนอาศัยอยู่ในเมืองหรือใกล้เมืองหลวงของกรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซียตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าทางทะเลภายใต้อิทธิพลของจีน อินเดียตะวันออกกลาง และบริเวณใหญ่ในปลายศตวรรษที่ 18 สหพันธรัฐมาเลเซียก่อตั้งขึ้นในปี 2491 โดยการรวมกันของดินแดนที่ปกครองโดยอังกฤษในอดีตตามแนวคาบสมุทรมลายู

สรุปได้ว่าประเทศจีนเป็นประเทศในแถบเอเชียติดถึงอันดับ 3 ของประเทศที่น่าอยู่สำหรับผู้หญิงมากที่สุด และยังมีสิ่งอำนวยความสะดวก ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การศึกษา และอีกหลายๆ อย่างจนเป็นที่น่าจับตามองของโลก แน่นอนว่าร้านค้า E-Commerce เองก็เป็นจุดแข็งจุดหนึ่งที่สร้างกำไรมาหาศาลและเศรษฐกิจอันแข็งแกร่งให้กับจีน โดยเฉพาะเว็บไซต์อย่าง 1688 Taobao และ Tmall แหล่งช็อปปิ้งที่รวบรวมร้านค้าชั้นนำของจีนเอาไว้ แต่คนไทยเองก็อย่าน้อยใจไป ประเทศไทยเองก็ติดอันดับที่ 5 เป็นประเทศฝั่งเอเชียที่เหมาะกับผู้หญิงเช่นกัน และยังมีเว็บไซต์ตัวกลางเมนูภาษาไทยที่สามารถสั่งซื้อสินค้าจาก 1688 Taobao และ Tmall อย่าง Weshopchina ซึ่งดูวิธีการสั่งสินค้า แล้วเลือกช็อปสินค้าจากจีนได้ตามความต้องการ

อ้างอิงข้อมูล : https://www.usnews.com/news/best-countries/best-women?slide=4