1688

1688 Flash Sale แคมเปญลดราคาในเวลาจำกัด weshopchina 1688 1688 Flash Sale แคมเปญลดราคาในเวลาจำกัด กับข้อดี VS ข้อเสียต่อธุรกิจ Flash Sale                                    weshopchina 1024x536

1688 Flash Sale แคมเปญลดราคาในเวลาจำกัด กับข้อดี VS ข้อเสียต่อธุรกิจ

แม้ว่า Flash Sale จะเป็นกลยุทธ์ที่ดีต่อธุรกิจ E-Commerce แต่ในข้อดีย่อมมีข้อเสีย และต่อไปนี้คือสิ่งที่ผู้ประกอบการออนไลน์ควรนำมาพิจารณาก่อนตัดสินใจลดราคาสินค้าหรือจัดแคมเปญ Flash Sale

1688_7 ประเทศน่าอยู่web_weshop 1688 1688 รู้จัก 7 ประเทศน่าอยู่ในเอเชียที่เหมาะสำหรับผู้หญิง 7                    web weshop 1024x536

1688 รู้จัก 7 ประเทศน่าอยู่ในเอเชียที่เหมาะสำหรับผู้หญิง

1688 รู้จัก 7 ประเทศน่าอยู่ในเอเชียที่เหมาะสำหรับผู้หญิง ซึ่งได้รับมากกว่าสวัสดิการที่ดี นั้นคือการยอมรับ ลดช่องว่างระหว่างเพศ ความปลอดภัย ความเท่าเทียมกัน